Hisseli tapu, kat irtifaklı tapu, müstakil tapu nedir? Tapu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Tapu kadastro ile ilgili tüm soruların yanıtı yazımızda…

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna halk arasında “tapu senedi” de denmektedir. Üç çeşit tapu vardır:

-Hisseli Tapu
-Kat İrtifaklı Tapu
-Müstakil Tapu

Tapu çeşitlerinden hisseli tapu; bir mülke sahip ortakların sayısı, hisse yüzdeleri ve isimlerini gösterirken, gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğunu göstermez. Kat irtifaklı tapuda ise konutun ya da işyerinin metrekaresini değil konut/işyeri başına düşen arsa miktarı yer alır. Kat irtifaklı bir bina tapuya kayıtlı anlamına gelir. Müstakil tapu ise iskan alındıktan sonra konut ya da işyerinin özelliklerinin yazılı olduğu tapu çeşididir. Müstakil tapu ortaksız tapu çeşididir. Tüzel kişiler ve şirketler bu tapu çeşidine sahip olabilirler.

KADASTRO NEDİR?

Kadastro taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirler. Tapu siciline kayıt çalışması olan kadastro işlemleriyle sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmak amaçlanır. Tapu kadastro kısaca Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işlemidir. Bu işlemler taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesini sağlar.

KADASTRONUN AMACI NEDİR?

Kadastronun amacı tapu sicilini oluşturmaktır. Ülkemizin topoğrafik haritasını oluşturarak taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yeniler. Kadastro işlemleriyle taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almak amaçlanır.

KADASTRO KİMLER TARAFINDAN NEDEN YAPILIR?

Kadastro Hizmetleri, 3402 sayılı kanun gereğince Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır.

TAPU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tapu Kadastro Müdürlüğü “turkiye.gov.tr” adresinden TC kimlik numarası ile tapu sorgulama hizmeti veriyor. Tapu sorgulama işleminizi Tapu Müdürlüklerine gitmeden internetten yapabilirsiniz. E-Devlet’ten
yapacağınız girişle vergi borcu, tapu sorgulama, açılan davalara kolayca ulaşabilmeniz mümkün. Eğer E-Devlet kaydınız yoksa PTT’den alacağınız şifre ile E-Devlet’e giriş yapabilirsiniz.


Kaynak : sozcu.com.tr